dijous, 22 de desembre de 2011

Tallers

Taller de jota cantada

La jota cantada és l'element més singular de la música tradicional al sud de Catalunya. D'altra banda és la modalitat en què avui els ebrencs practiquem el cant improvisat, hereu dels antics cants de treball i de ronda dels nostres iaios pagesos.
La jota cantada a Catalunya: Origen. Jotes de ronda. Jotes de plegar olives. Jotes espaïdes. Cants de segar i batre. Tècnica de cant. Tècnica d'improvisació.

Taller de corrandes, nyacres i garrotins

Ferriol Macip proposa un taller de cançó improvisada segons els pals en quarteta de la tradició catalana (garrotins, nyacres i corrandes). Es tracta de veure les tècniques més bàsiques d'improvisació, tant a nivell de ritme i de rima com de contingut per llançar-se a combatre cantant.

Taller d'acompanyament

El curs d'acompanyament musical de cant improvisat està pensat per a iniciar-se en els mecanismes bàsics per a fer del/de la millor amic del cantador/a. Quins instruments? Quin és el to més escaient per cantar? I el tempo? Qui mana? Dubtes amb resposta, no patiu.
El taller és a càrrec de Carles Belda.

Taller d'improvisació de versos

A càrrec de l'Associació Glosadors de Mallorca. Han participat i organitzat diverses mostres i trobades internacionals de cant improvisat. L'activitat que proposen per a la jornada serà un taller de tècniques d'improvisació de versos per poder cantar amb els diferents pals catalans que s'utilitzen. Un taller per endinsar-nos de ple dins el llenguatge versificat i aprendre els recursos que empren els glosadors per dur a terme les seves creacions poètiques.